طريقه استفاده از قالب پروانه ها


نصب قالب اصلي وبلاگ :

 1. به قسمت ويرايش قالب رفته و تمام کدهاي موجود را پاک کنيد.
 2. کدهاي زير را کپي کرده و جايگزين کدهاي بلاگفا کنيد.

توجه کنيد :

 1. پاک کردن بخشي از کد ها باعث اختلال شده و کد خوانده نمي شود.
 2. اين کد فقط انحصار بلاگفا تم مي باشد.

Copyright © 2010 - Blogfa Theme